ARTIKLAR ARTICLES


Artiklar

       Welcome to

   Lisa Gålmark


Om Strindberg &  feministerna I:

Strindbergiana vol 29


För en bredare djupare feminism

I: Utvägar

Revolutionen är en middags-bjudning med Angela Davis, I:

Bevare mig väl


Freden vid bordet 2015


Friåkaren. Tal om ekokrisen 2015


Klimatet, käket och politiken

januari/februari 2007 i Arbetaren

In English


Biffen är värre än flyget i ungdoms-tidningen Rädda djuren nr 1 2007


Männens kött i Aftonbladet kultur 18/6 2007
© Lisa Gålmark


Gretahajpen chans till demokratiutveckling, Fempers 4/6 2019

Aktuell igen: Friåkaren från 2015


Efter Basel, Skottland och Wales, brittiska parlamentet utlyser klimatnödläge. Aktuell igen: Recension av 

Andreas Malms Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent,

i Aftonbladet kultur 2007


Om Polly Higgins medborgarinitiativ i Fempers februari 2014. Möjlighet att stödja hennes arbete genom

att skriva under kravet på internationell lagstiftning.


Om talmakt och att skriva historia i Syre 13/4 2018


Metoo, recension och kritik av den akademiska världens vetenskapliga praktik, i Fempers 2018

 

Essä om Emma Goldman som talare och teatervetare och metodkritiker i Opulens 27/9 2017

 

Essä. Olympe de Gouges, kvinnokategorin och franska revolutionen i Fempers 20/11 2016

 

Essä. Om en bortglömd målning i Opulens 8 mars 2017

 

Om kulturell kolonisering, fallet andra platser, andra generationer, andra varelser i Aftonbladet 6/8 2016


Mer än att överleva, recension av Tiina Rosenbergs bok Don't be quiet, start a riot, essays on feminism and performance,

Stockholm University Press 2016 i Fempers 14/6 2016

 

Essä. Presshistoria, Galna på låtsas Aftonbladet 23/11 2015

 

Att inbegripa andra än mänskliga varelser i Syre nr 9 2016

 

Mänskliga rättigheter, fallet vego i SvD 29 mars 2015  In English, veggie (kids) human rights,

 

Medverkan i antologi Utvägar allianser för jämlikhet, släpp Stockholm, Malmö, Göteborg 2014

 

"Försåtliga kopplingar" SvD  20 december 2014

 

Sammanfattning av en artikel om att notera djur i konst och litteratur, historiskt och i nutiden,

från konferens i Umeå 2014, på engelska: se under föredrag, "Man kan alltid trösta sig..."

 

Liten essä: Hundens genius - en rebellisk fredsstrategi Tidningen Kulturen 2014

 

Inte till salu - kulturkampanjen 2014

 

Om ett globalt medborgarinitiativ för illegalisering av miljöförstöring, Feministiskt Perspektiv 2 maj 2014

 

Tal från panelsamtal på Tur-teatern 3 mars 2014, här som valkrönika: Bred feminism kan

lösa klimatkrisen.

 

Debattartikel 12 februari 2014 i Aftonbladet om 'djur'parkens ekonomiska ekologi: Marius betyder mer än vi tror.

Marius betyder mer än vi tror.

 

Subway surf - den milda drömmen om en kronologisk förändring

 

Alltid aktuellt 1: Hoppet i det längsta

Alltid aktuellt 2: Världen är större än språket

 

Förtjänstfullt nystartade organisationen Se sambandet uppmärksammar

mekanismer i våld i nära relationer. Här är en länk till en debattartikel i ämnet

från 2006. I samlingen När kultur blir natur (2013) återfinns artikeln "Våldets

kultur" från 1995, se nedan.

 

Essä om Elin Wägner i Tidskrift för genusvetenskap 2011, finns även tryckt i

artikelsamlingen När kultur blir natur

 

Läs gärna även artikeln Solidarisk matematik från 2009.

och Världen är större än språket 

 

Essän Som djur från 2009 skriven till Ord&Bild dock ej publ., här i TK.

 

Artikel i Aftonbladet kultur om den komplicerade relationen kultur - natur. OBS att

artikeln måste läsas i sin helhet eftersom den börjar i en polemisk läsart.

 

MAT & MILJÖ Artikel från 13 oktober 2006 i Göteborgs-Posten om

animalieproduktionens inverkan på klimatgasutsläppen.

 

In English about the climate crisis and meat normativity, article from 2007 January/February (no 4)

"Climate, Grub and Politics". Here, the  original article,  in Swedish, in the weekly paper

Arbetaren.

 

Filmrecension från 2007 Järnets änglar

 

Reportaget Varken människa eller maskin - om Barbara Noske i Stockholm,

Miljömagasinet 2000

Essä om Emma Goldman som talare och teatervetare och metodkritiker Opulens 27/9 2017

 

Essä. Olympe de Gouges, kvinnokategorin och franska revolutionen, Feministiskt Perspektiv 20/11 2016

 

Essä. Om en målning. Opulens 8 mars 2017

 

Om kulturell kolonisering, fallet andra platser, andra generationer, andra varelser, Aftonbladet 6/8 2016

 

Mer än att överleva, recension av boken Don't be quiet, start a riot, essays on feminism and performance, Stockholm University Press 2016

i Feministiskt perspektiv 14/6 2016

 

Spirit of Revolt. Lizzy Lind af Hageby,

Emma Goldman och August Strindberg I: Strindbergiana 29 Atlantis 2014 s 37-58. Uppmärksammar Lind af Hagebys på svenska okända biografi om Strindberg.

 

Kommentar i Sydsvenska Dagbladet 

 

Antroandrocentrismens giljotin - exemplet Olympe de Gouges I: Dyr i samfunnet.

Kategorisering og diskurs.  Sosiologi

idag 43(2013)2 s 9-36

 

Sammanfattning

Summary in English

 

 

 

 

  • Intervjuer från 2010 om binär jämställdhets- integrering i enlighet med traditionell modell i svenska kommuner  / gender binary  integration, traditional state model. Observandum: non-binary gender models embracing all existing genders will hopefully be implemented promptly 

 

Sjukvård                               In English

Skola I                                   In English

Skola II                                 In English

Snöröjning                           In English

Räddningstjänst                 In English

 

 

 

 

 

 

Artikelsamling

 

provocerande, nydanande, daterade,

koncentrerade alltid aktuella hybrider

och analyser från olika år.

För den som gillar vassa saker.

379 s. Dela 2013

 

 

På begäran:

Publiceringslista för texter i När kultur blir

natur. Texter i urval 1989-2013

 

Aftonbladet, s 160, 196, 199, 218, 223, 234,

235, 254, 264, 291, 322, 328; Arbetaren, s 58,

67, 104, 144, 157, 170, 182, 188, 208, 214, 235,

254, 298, 309; Bang, s 140, 244, 347; Dagens

Nyheter, s 44; Dagens forskning, s 104; Djurens

rätt, s 15,18, 22, 25, 27, 30, 33, 36, 52; Falukuriren,

s 132, 137, 149, 153, 314, 319; Feministiskt

perspektiv, s 377; Fria Tdningen, s 343; Föredrag

tal:Internationella kvinnodagen Sthlm, Örebro

universitet, Uppsala konstmuseum, s 250,

276, 285; Göteborgs-Posten s 163; Hjärnstorm,

s 330; Mana, s 91; Metro, s 69, 71, 73, 76, 79, 81,

83, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Newsmill, s 306;

OBS, s 271; Ordfront, s 237, 294; SFT, s 65, 102,

111, 116, 122, 114, 126, 166, 205, 216; Tidningen Kulturen, s 129, 134, 177, 180, 185, 194, 202, 210,

221, 227, 230, 257, 263, 274, 301, 304, 317, 325,

341, 360, 363, 365, 371, 374; Tidskrift för genusvetenskap, s 355; Uppsala konstmuseum,

s352; Upsala Nya Tidning, s 49