Beskrivning 2003

Jag är redaktör och skribent med särskilt engagemang för frågor som handlar om utanförskap och etik gentemot andra människor och djur. Min allra första inspiration kom i tonåren då jag läste Isaac Bashevis Singers böcker. Jag tror att det är viktigt att inte se på djurfrågan som en särskild fråga i marginalen utan som något som öppnar upp för diskussioner om hur vi människor förhåller oss till alla som är eller verkar annorlunda. Frågan om djuren i människosamhället kan vara startpunkt för existentiella och etiska reflektioner: Vågar jag se denna fråga – vad vi gör med djuren – i vitögat utan att förtränga, urskulda eller ljuga för mig själv? Det är ett test som kan vara början till intellektuell hederlighet, vilket i sin tur är en förutsättning för att vara en kritisk och empatisk medmänniska. Jag har skrivit och hållit föredrag om djuretik och djurrätt sedan mitten på 1980-talet och om djurrätt, feminism och miljöfrågor sedan mitten på 1990-talet.

Jag skriver även dagsaktuella kommentarer, krönikor.

Recenserar utländsk facklitteratur och viss skönlitteratur.

Deltar, anordnar och leder debatter.

Hör med mig så sätter jag ihop något som passar!