Start

 

Varmt välkommen!

    


"Not what the text means but how it can be reflected upon."

J.W.

Rosewater of the Revolution. Detail from the cover. Available internationally here, and here.


Studie om Olympe de Gouges i Sosiologi idag nr 2 2013


Läs: en essä om Revolutionens rosenvatten (2016, andra uppl. 2020). 


Litteratur, essä, debatt, föredrag i klimatkrisens tidevarv, se här. Finns även som e-bok.

Apropå artikel i DN kultur av Martin Hultman 4/11 2020 om varför miljöförstöringen måste illegaliseras internationellt, aktuellt igen: "Medborgarinitiativ kräver att miljöförstöring kriminaliseras", om ekocid och Polly Higgins medborgarinitiativ för naturens rättigheter, i Fempers maj 2014. Läs gärna även talet "Friåkaren" från 2015.

Foto: Stefan Lang


"Existens är, i den filosofiska riktning som kallas existentialismen, den speciella situation som är människans. Växter och djur anses endast finnas till, de existerar inte.
   Enligt existentialisten Sören Kierkegaard (1813-1855) söker massmänniskan fly undan det personliga ansvaret för sitt liv därför att hon vill undvika ångesten, att ta ansvaret för sin situation.
   Det är lite ironiskt och lustigt att jag kommer att tänka på Kierkegaard när jag minns Pompe (1980-1991) eftersom hans personlighet bar på ett skal som var ett djurs; närmare bestämt en hunds. Pompe har enligt Kierkegaard inte existerat, men funnits till.
   Kanske kan man formulera det så.
   Det är bara ett krux. För den som blivit bekant med eller lärt känna en personlighet från någon annan djurart än människan säger detta påstående inte något väsentligt.  

   Snarare tycks det mig som om utsagan beskriver en instängdhet, en sorts upplevelsemässig blindhet hos den som uttalar den. Som hos någon som kunde leva och ta in, lära sig andra språk, men inte gjorde det.
   Pompe valde inte, tror jag!, mellan att välja sig själv eller inte, precis som många människor inte känner av denna ångest, medan andra gör det. Han hade inte svårt att välja sig själv, ta personligt ansvar för sitt liv, ha bestämd vilja om det och revoltera mot orättfärdig behandling när så var möjligt.
   Han liksom andra personligheter en kan beundra - oavsett arttillhörighet - var redan där, i luften över djupet. De visar vägen, som läromästare i konsten att vinna sitt liv medan man lever det; vare sig de visste om det eller ej.

   Det är upp till oss som står kvar på land att någon gång våga förlora fotfästet och besöka de luft- och luktlandskap som särskilt hör de ordlösa språkens mästare till."

Lisa Gålmark, s 143 i Djurrätt

"Den andra rädslan - om hunden och makten", en essä av Lisa Gålmark om den kolonialt präglade relationen hund och människa. En text med resonemang som först idag, genom litteratur och föredrag, blivit tänkbara och diskuterbara, se filosofen Jonna Bornemark respektive etologen Kerstin Malms artiklar i DN 16 och 17 december 2019. Essän ingår i antologin Hundrädsla, red. Carin Holmberg. Göteborg: Kabusa förlag, 2005. Läs gärna en artikel på temat från 2010: Hunden tröstar. Och lyssna till ett samtal i SR Människor och tro från i mars 2020. Se även kortprosa om hundexistens här intill från 1998, ingående i boken Djurrätt.© Lisa Gålmark 2020

Jeanne-Louise Nanine Vallain, La Liberté, 1793