Start

 

Varmt välkommen!

    


"Not what the text means but how it can be reflected upon."

J.W.

DEMOKRATI 100 år. Den allmänna rösträtten firar hundraårsjubileum i år. Men det var inte länge sedan allmän rösträtt ansågs ha införts 1909 och Europa var den självklara platsen för världens första demokrati. Hur har bilden av den demokratiska utvecklingen förändrats och varför? Vad kan vi lära av förändringen och vilka grupper har uteslutits från demokratin genom historien? Stockholms stadsbibliotek Hornsbruksg. 25

samtal med Lisa Gålmark 27 oktober 2021.

ROSEWATER OF THE REVOLUTION. About the French revolutionary, abolitionist and women's rights champion Olympe de Gouges. Detail from the cover. See more. Available.


STUDIE om Olympe de Gouges i Sosiologi idag nr 2 2013. Läs: en essä om Revolutionens rosenvatten (2016, andra uppl. 2020). 

ESSÄER, DEBATT, FÖREDRAG, RECENSIONER i klimatkrisens tidevarv, se här eller här. Finns som e-bok. Apropå artikeln i DN av Martin Hultman 4/11 2020 om varför miljöförstöringen måste illegaliseras internationellt, aktuellt igen: "Medborgarinitiativ kräver att miljöförstöring kriminaliseras", om ekocid och Polly Higgins medborgarinitiativ för naturens rättigheter, i Fempers maj 2014. Apropå Nina Björks artikel i DN 18/9 2021 om klimatet och den ekonomiska ordningen, läs talet "Friåkaren" från 2015. Även: Om den demokratiska tillbakagången: Ju mer ojämlik fördelning, desto större tillväxtbehov och därmed ökade miljö- och klimatproblem, i Fempers 30/10 2019.


Foto: Stefan Lang


"EXISTENS är, i den filosofiska riktning som kallas existentialismen, den speciella situation som är människans. Växter och djur anses endast finnas till, de existerar inte.
   Enligt existentialisten Sören Kierkegaard (1813-1855) söker massmänniskan fly undan det personliga ansvaret för sitt liv därför att hon vill undvika ångesten, att ta ansvaret för sin situation.
   Det är lite ironiskt och lustigt att jag kommer att tänka på Kierkegaard när jag minns Pompe (1980-1991) eftersom hans personlighet bar på ett skal som var ett djurs; närmare bestämt en hunds. Pompe har enligt Kierkegaard inte existerat, men funnits till.
   Kanske kan man formulera det så.
   Det är bara ett krux. För den som blivit bekant med eller lärt känna en personlighet från någon annan djurart än människan säger detta påstående inte något väsentligt.  

   Snarare tycks det mig som om utsagan beskriver en instängdhet, en sorts upplevelsemässig blindhet hos den som uttalar den. Som hos någon som kunde leva och ta in, lära sig andra språk, men inte gjorde det.
   Pompe valde inte, tror jag!, mellan att välja sig själv eller inte, precis som många människor inte känner av denna ångest, medan andra gör det. Han hade inte svårt att välja sig själv, ta personligt ansvar för sitt liv, ha bestämd vilja om det och revoltera mot orättfärdig behandling när så var möjligt.
   Han liksom andra personligheter en kan beundra - oavsett arttillhörighet - var redan där, i luften över djupet. De visar vägen, som läromästare i konsten att vinna sitt liv medan man lever det; vare sig de visste om det eller ej.

   Det är upp till oss som står kvar på land att någon gång våga förlora fotfästet och besöka de luft- och luktlandskap som särskilt hör de ordlösa språkens mästare till." Lisa Gålmark, s 143 i Djurrätt

APROPÅ HISTORIEUNDERVISNING. Exempel på människor i kvinnokategorin som lett eller inspirerat rörelser och som saknades i de flesta läroböcker året 2005; i Vadå feminist, Bonnier Carlsen, 2005, nytryck 2013: Jeanne d'Arc Georgia O’Keeffe Harriet Tubman Isabella av Spanien Nzinga Wu Zhan Phoolan Devi Olympe de Gouges Mary Wollstonecraft Sojourner Truth Marya Chéliga-Loévy Frida Stéenhoff Harriet Taylor Mill Helen Taylor Simone de Beauvoir Angela Davis Ester Blenda Nordström Lizzy Lind af Hageby Leisa Schartau Nellie Bly Selma Lagerlöf Agneta Horn Fredrika Bremer Emelie Flygare-Carlén Nelly Sachs Hypatia Hildegard av Bingen Marie Curie Lise Meitner Sonja Kovalevsky Barbara McClintock Elise Ottesen-Jensen Margaret Sanger Hanna Ljungberg Carolina Klüft Sirimavo Bandaranika Irene Zubaida Khan Berit Ås Melina Wrede Marit Bergman Lo Kauppi Aisha Taylor Nabila StaceyAnn Chin Laleh Paulina Grynet Miss Universum Caroline Niethammer Sofie Brahe Aung San Suun Kyi

... plus lika många till i  den 50-sidiga litteratur- och källförteckningen.

DEN ANDRA RÄDSLAN

- om hunden och makten", en essä av Lisa Gålmark om den kolonialt präglade relationen hund och människa. En text med resonemang som först idag, genom litteratur och föredrag, blivit tänkbara och diskuterbara, se filosofen Jonna Bornemark respektive etologen Kerstin Malms artiklar i DN 16 och 17 december 2019. Essän ingår i antologin Hundrädsla, red. Carin Holmberg. Göteborg: Kabusa förlag, 2005. Läs gärna en artikel på temat från 2010: Hunden tröstar. Och lyssna till ett samtal i SR Människor och tro från i mars 2020. Se även kortprosa om hundexistens här intill från 1998.

ACT UP. Demokratisk hbtq-demo för aidsforskning utan djurförsök med musiker Chrissie Hynde in the lead.  Washington D.C. USA 1995. Djurrättstanken var tidig med att hävda diskrimineringsgrunder utifrån normer och står i logisk motsättning till människoföraktande ideologier och rörelser, se boken Djurrätt, en fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet (1998). I vår tid riskerar djurfrågor såsom andra sociala rörelser och angelägna sakfrågor kapningsförsök från högerextrema men djurrätt är per definition en ickevåldsrörelse som emanerar ur och är sammankopplad med arbetet mot diskriminering. 

Se lagen från 2008 (uppdaterad 2017) som ersatte olika lagar från 1999 och som stadgar förbud mot diskriminering med avseende på:


  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsvariation
  • sexuell läggning
  • ålder 


och Europakonventionen, artikel 14: "Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited." Samt UNICEF:s barnkonvention (svensk lag 2020).


Studier pekar därutöver på att människor som bryr sig om mänskliga rättigheter i högre grad även bryr sig om frågor om djurrätt. Läs gärna aktuell debattartikel på Under ytan i Syre: "Demokratiförsvar och djurförsvar" 29/1 2021
Jeanne-Louise Nanine Vallain: La Liberté, 1793.

Friheten håller mänskliga rättighetersförklaringen i sin hand och har hissat den frygiska frihetmössan, symbolen för slavens frigörelse.

© Lisa Gålmark 2021