BÖCKER BOOKS

   Böcker  Books


 • Djur och människor. En antologi i djuretik. Redaktör och inledning,  Nya Doxa 1997
 • Shambles of Science, Lizzy Lind af Hageby & Leisa Schartau, 1996/1997, FDR/Federativ 1997  Summary in English
 • Djurrätt. En fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet, Nya Doxa, 1998
 • Stockholms Vego på stan, tillsammans med Cosmin Irina. Ordalaget 2001
 • Vadå feminist, Bonnier Carlsen 2005 Nytryck Dejavu 2013
 • Hundrädsla, medverkan, red. Carin Holmberg, Kabusa 2005
 • Skönheter och odjur, Makadam 2005, nytryck 2016
 • Mat, miljö och utveckling, medverkan, red. David Kronlid och Daniel Wolf-Watz, Framtidsakademin och Folkuniversitetet 2005
 • Global Harms, medverkan, red. Ragnhild Sollund, Nova Science Publ. 2008 / 2011
 • Det sakrala - "Sakralben" dikt från 1992, medverkan, H:ström 2010
 • När kultur blir natur. Texter i urval, Dela förlag 2013
 • Strindbergiana, medverkan, Atlantis 2014
 • Utvägar, medverkan, Ordfront 2015
 • Bevare mig väl, medverkan, Sjösala 2015
 • Revolutionens rosenvatten, essä och läsdrama, Dela 2016


                       

                      Översättning:


 • Rosewater of the Revolution, essay and drama, translated from the Swedish by the author with Alan Crozier, Dela 2020
 • Frankensteins vegetariska monster/Carol J. Adams I: Hjärnstorm Konst och djur, nr 102-103, 2010
 • Djurens liv / J. M. Coetzee och Marjorie Garber, Peter Singer, Wendy Doniger, Barbara Smuts, red Amy Gutmann, Nya Doxa 2001.  
 • Djurens rättigheter / T. Regan, Hägersten: Samfundet mot plåg-samma djurförsök, [1992], ny tr 1994HYBRIDROMAN av J. M. Coetzee med kommentarer av Marjorie Garber, Peter Singer, Wendy Doniger, Barbara Smuts; förord av Amy Gutmann. Översättning. "En lysande bok" Matts Lindberg, BTJ 2001. "En fin översättning", Nobel-bibliotekets chef 2003

ROSEWATER OF THE REVOLUTION  The French Revolution from new perspectives. Essay and drama about the eighteenth century slavery critic and women's rights champion Olympe de Gouges. Cover by Linnea Blixt. Available from 14 October 2020, see here. Prisjämförelse.

OLYMPE DE GOUGES och franska revolutionen. Första bok (2016) på svenska om antirasistiska tidigmoderna feministen Olympe de Gouges. Boken har inspirerat till draman och utställningar om demokrati och rättigheter. Omslaget uppmärksammar den glömda målningen La Liberté av Jeanne "Nanine" Vallain: Friheten har hissat  symbolen för slavens frigörelse, den frygiska mössan, på sin stav. Omslag av Carolina Ekbäck Ekström. 2:a upplagan. Om målningen, läs här. Finns även som e-bok.

ESSÄ. The Spirit of Revolt. Lizzy Lind af Hageby, Emma Goldman och August Strindberg, om Lind af Hagebys biografi (1913). I: Strindbergiana vol 29. 

REVOLUTIONEN är en middagsbjudning med Angela Davis. I: Bevare mig väl, Sjösala förlag, 2014

UTVÄGAR. Antologi med feministiska texter. Text om hållbar feminism, Ordfront, 2014

OM FEMINISM och djurrätt vid sekelskiftet 1900. Historiska inst. Stockholms universitet, fil mag uppsats 28 februari 1996, tryckt 1997.

DIKT. Sakralben. I: Det Sakrala. Red. Guido Zeccola. Bokförlaget H:ström 2010


VEGOGUIDE Stockholm från 2001 med Cosmin Irina. Ordalaget förlag

VARFÖR VEGAN Om växtproteiner och växtmjölk - NYORD 2016! - och en massa annat i andra upplagan 2001. Fickbok.

OMSLAG av Calle Ljungström och Ulf Lundkvist. Första upplagan av Vadå vegan, handbok för icke-våldsrevolution i köket, Rabén & Sjögren juli 2000 Recension i KA.

 

Bookcover, photo Meret Oppenheim's surrealist art work Ma Gouvernante

exhitbited at the Moderna Museet in Stockholm.


From the preface, Skönheter och odjur, 2005, p 7, translated: ‘How may that normative system which renders the relationship of humans and nonhumans into something unimportant and almost not mentionable be described? In answering this question I have consciously chosen the perspective of the subordinate. Here, such an approach implies that the term objectivity is given a literal and material meaning: Who is ascribed the status of inferior (object) and who is ascribed the status of superior (agent) and for what purpose? With a search light pointing upwards from below, questions and answers diverge from the ordinary and a novel image discerns; from not interesting to urgent societal topic in our time.’

 

Skönheter och odjur. En feministisk kritik av djur - människa-relationen, Makadam förlag är en kulturstudie omfattande 224 sidor (inklusive en fyrtiofemsidig notapparat och sjutton sidor litteraturreferenser) utgiven 2005.


 "Frigörelsen från självföraktet och svaghetsföraktet kan vara frigörelsen från rädslan för att själv vara den utlämnade kropp människor har i sin makt." s 158 


Summary in English  Skönheter och odjur is a cultural study about the fundamental and specific power relations between humans and beings in the category of animals. The three sections in the book are intended to form a whole but can be read separately. The first section, Nature of the norm, begins with a description of the traditional Western definition of a human being. Aristotle's thesis on who shall rule and who shall abide serves as starting-point for an historical account of the Western conception of natural power: How has the usage of 'animals' affected society in general? Which are the connections between the keeping of 'animals' and colonialism? What is meant by naming someone an 'animal'?


Thus, the theory of combined anthro-andro-centrism and meat normativity - hyper exploitation - becomes discernable: How are 'animals' deployed to uphold the human social order? In which ways are human society affected by meat normativity? 


Section two, Techniques of maintenance/ruling techniques, further develops the theory of a normative system; meatism (norm) materialized by meat normativity (acts, relations, institutions, authorities) upholding the practice of killed meat as the preferable protein by for example the ascribing of characteristics, division, silence. The section creates concepts and analyzes how infringements against meatism are treated within meat normativity, and how advocates for animals are exposed to vegophobia. How are anthro-androcentrism and meatism maintained by meat normativity in the media? In which way are advocates for animal rights depicted as representing 'animals'? How are 'animals' stigmatized as the absurdly guilty other? How are 'animals' deployed as scapegoats to split common interests among those diverging from the norm?


If the two preceding sections sought primarily the inclusion of  the animal category into the critique of the white anthro-androcentric culture, section three, The Feminist Rescue, offers a background to and criticizes the dominant contemporary feminist strategy which like classic philosophy fails to recognize 'animals' as (unjustly) subordinated. Here, broad and manifold and self-critical postures are wished for, postures that consider also other forms of oppression; feminisms that do not emanate from the traditional definition of the fully-worthy human as the one who kills ('animals'). Key concepts: anthro-androcentrism, pre-meat, meatism, meat norm, meat normativity, the colonial diet, vegophobia, hyper exploitation, selective equality

 

This book project emanates from a paper in gender theory at Stockholm University in June 2001. Definition of meat normativity (2001, 2005 and 2008): "'institutions, structures, relations and acts' (Rosenberg, Tiina 2002:12-13) upholding the norm or ideology of meatism; 'animals' are perceived as objects to use in whichever way found appropriate, especially as matter in the production and consumption of every day'meat' from animal bodies, this kind of meat thus presented as the sole, natural, indespensable and normal protein food for humans, the symbol and real result not only of traditional elite human male power, but also of 'civilization' and eventually, as this normativity spread from the Western world with a production increase of five times since 1950, as an indicator of 'modernization'."

 

På svenska: Köttnormativitet är de "institutioner, strukturer, relationer och handlingar" som vidmakthåller normen/ideologin om andra djur som levande föremål till för människan att göra vad människan vill med, särskilt att producera och konsumera som vardagligt "kött" (köttism); "kött" presenterat som den enda, naturliga, oumbärliga och normala proteinfödan för människor; symbol och verkligt resultat inte endast av traditionell elitär människomansmakt utan också av civilisation, och såsmåningom, när denna normativitet spreds från västerlandet med en femfaldig produktionsökning sedan 1950 (FAO), som en indikator på modernitet."


Definitionen kommer från Gålmark, L., Skönheter och odjur, en feministisk kritik av djur - människo-relationen, Makadam, 2005 samt Gålmark, L., "Aristotle Revisited" i Global Harms, red. Ragnhild Sollund, Nova Science Publ., 2008, s 102. Skönheter & odjur utvecklar en teori som visar hur dominerande normer (diskurser) kring kött och djur materialiseras i beteenden och handlingar, relationer och institutioner (normativiteter).


Review by Fanny Ambjörnsson in the Swedish daily paper Dagens Nyheter: "Gålmark vidgar territoriet genom att visa hur djuren fyller en central funktion, både som symbol och som verkliga offer för den underordning där vissa klassificeras som sämre och mindre normala än andra." (Obs att recensionen tyvärr anger felaktigt sidantal, boken är oförändrat 224 sidor.)


Recension av Rebecka Åhlund i Borås Tidning 20/6 2005: "Det är en aha!-upplevelse av samma kaliber som det var för mig att läsa Nina Björks Under det rosa täcket första gången. Life as we know it är inte så självklart som det förefaller. Det är farliga saker som händer när kultur blir natur och vi inte ens märker något."


Recension 2013 av Helen Alfvegren:

"Sällan har en enda bok sagt så mycket fascinerande, tänkvärt, intressant..."


Tolkning av Meret Oppenheim's Ma Gouvernante (1936/ Moderna museet 1967). Tolkning även i artikeln "Äta eller ätas" i Bang, se sid 140 i samlingen När kultur blir natur. Interpretation of the artwork in English.


Skönheter och odjur är den första maktanalytiska boken om relationen människa - djur på svenska och har inspirerat till forskning på högskolor och universitet samt till böcker och tidskriftsnummer.


Adlibris

Bokus

 

ESSÄ. Att döda en häst och bidra till ett krig, en kritisk essä. Även en översättning av ett kapitel ur Carol J. Adams bok The Sexual Politics of Meat. I Hjärnstorm 2010.

LYCKA till dig, kärlek till alla! Första peppboken på svenska om feminism för unga oavsett ålder! Över femtio människor plus femtio till ur kvinnokategorin, uppslag till en annan historie-undervisning i skolan. Vadå feminist från 2005 (nytryck 2013.

Finns som e-bok.

NÄR det som är valbart i en kultur uppfattas som en naturlag. Kritiska essäer, recensioner och debattartiklar publicerade i bland annat Bang, Arbetaren, Aftonbladet, läs exempelvis högaktuella "Konsten att dra en proteingräns", sid 371. Innehåller även föredrag som under lång tid utforskat och visat på samband mellan klimatkris, jämlikhet och behandlingen av djur och natur.

Omslag av Kajsa Nilsson.

Finns även som e-bok.

THE THEORY of anthroandrocentrism

as historical panorama, essay from 2008. Red Ragnhild Sollund. Läs en recension här.

DJURRÄTT. En fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet, Nya Doxa 1998 Introduktion till djurrätt; filosofi, praktik och politik med utgångspunkt i avståndstagande från sexism, rasism och all sorts diskriminering; solidaritet också med djuren! Om mat, miljö, klimat, etologi och djurens verklighet under mänsklig hand. Här finns även en tidig varning för zoonoser (som coronaviruset) med ursprung i dödandet av djur, s 21-22. Omslag: Magdalena Wennberg-Lavebratt. ACT UP demokratisk hbtq-demo för aidsforskning utan djurförsök med musiker Chrissie Hynde i mitten överst. Vid Kapitoleum, Washington D.C. USA 1995.

"DISKUSSIONEN idag handlar inte längre om ifall djur ska tas hänsyn till eller ej, den handlar om hur, på vilket sätt och hur mycket." Inledningen, s 6. Djuretikfilosofi till svenska med bidrag av bland andra Ingmar Persson och Josephine Donovan, från 1997. En bok med evigt aktuella frågeställningar. Firar tjugofyraårsjubileum i år!