ABOUT


  Photo by Alexandra Eklöf Gålmark 2016


  Fakta om


Lisa Gålmark är historiker (fil mag), kulturskribent, författare, debattör och en av dem som lagt grunden till den svenska diskussionen om maktrelationer mellan människor och andra varelser: djur. I början av 1990-talet föreslog hon "djurrätt" och "djurrättsfrågor" som begrepp att använda i Birgitta Carlssons inledning till den svenska översättningen av Peter Singers Djurens frigörelse (1992). Hon är författare bland annat till Djurrätt (1997), kulturstudien Skönheter och odjur: en feministisk kritik av djur-människa-relationen (2005) och den kritiska artikelsamlingen När kultur blir natur (2013). Med artiklar, böcker och föreläsningar har hon tagit kritiken av maktförhållandet mellan människor och djur in i kulturvärlden. (Citat från event.) Lisa Gålmark påbörjade sin omställning (vegan in transition) från laktovegetarisk kost till vegankost 1990 och blev vegan 1992.


  About

Cultural writer/author, debater, lecturer, historian; English studies, economic history and history studies, philosophy studies, theatre studies (BA 1986; MA 1996; 2001; advanced studies 2018) from Uppsala University, Stockholm University. Editor of Cultural Section and Debate, The Animals' Rights Magazine 1989 - 1999. Co-founder of Dog consulting with a gentle ideology/philosophy (IMMI, 1988), Co-founder of Feminist Parents' Network (2003), Co-founder of the Stockholm Free Paper, Editor of Cultural Section, Columnist at the Metro paper 2001 - 2002, initiator and organizer of authors' visits, among others Astrid Lindgren, Eeva Kilpi, Peter Singer, Barbara Noske. Vegan since 1992. Member of the Swedish Writers' Association, The Swedish Union of Journalists, The Guild of Publishers. Member of the PEN, a world association of writers, Swedish Centre.

   

Her influential book Skönheter & odjur (2005) is the first book in Swedish to analyze the fundamental relationship between humans and the category of animals, including the human oppression of human groups. The book employs historical and sociological perspectives, introducing and devoloping the issues of critical animal studies in general from feminist perspectives, presenting the concepts  of anthro-androcentrism, meatism and meat normativity, and hyperexploitation. In her work, the historical and current expression 'like 'animals'' ("som 'djur'") and  the role of the animal category in Aristotle's theory in Politics are deconstructed. Author of essays and research about Lizzy Lind af Hageby (1996; 2014; 2018; 2021; 2023), ditto in Swedish and a drama relating to Olympe de Gouges, Jeanne-Louise Nanine Vallain, the category of women and the French revolution (2013; 2016; 2020). Contributor to the Swedish Women's Biographical Encyclopaedia. Reviewer of non-fiction and fiction, speaker, editor, translator, author of books on vegetarian and vegan issues, critical  power perspectives in relation to 'animal' ethics, the economic, environmental, and climate crisis, and feminism bringing the critique of the power relationship between humans and animals into the realm of civilization critique.


Editor and writer at ARIMNESTE ANIMA MUSEUM


"Not what the text means but how

it can be reflected upon." J.W.KONTAKT

 

 

Some interviews & conversations


SYRE 2024


OLYMPE DE GOUGES UTBILDNINGSRADION (UR) BILDNINGSBYRÅN 2022


STADSBIBLIOTEKET STOCKHOLM DEMOKRATIN 100 ÅR 2021


LITTFEST UMEÅ 2021


SR MÄNNISKOR OCH TRO 2020


MINERVA 2019

 

EMMA GOLDMAN UTBILDNINGSRADION (UR) BILDNINGSBYRÅN 2017


TIDNINGEN RE:PUBLIC 2017

 

LIZZY LIND AF HAGEBY TIDNINGEN VI 2016

 

TALKING TRUTH TO POWER 2016

 

DET INHUMANA ÄR...FEMINISTISKT PERSPEKTIV 2015


FRIA TIDNINGEN LUND 2011


DJURPARKER EXPRESSEN 2009

 

SVD ETOLOGI OCH KLIMAT 2009

 

CORA 2009

 

HAR KLIMATET ETT KÖN? MJV 2009


ORDFRONT MAGASIN JUNI 2007


MILDEN 2007


HELSINBORGS DAGBLAD 2006


GÖTEBORGS FRIA


TELLUS TAL OCH FRÅGOR 2005

 

FÖRFATTARE PÅ ABF 2005


OM SKÖNHETER & ODJUR SFT 2005

 

OM POESI & REPRESENTATION KULTURNYTT 2005

 

GÖTEBORGS FRIA 2005 (faktakorr: LG var kulturredaktör SFT augusti-november 2001)


SVT2 FEMINISM 6/10 2005


SVD VEGO PÅ STAN 2004

 

MANNA 2004

 

TIGER 2003

 

DARLING  2001


SVERIGES RADIO TOMAS GRANRYD 2001

 

SVT MALMÖ BAKGRUND SAMTAL OM HISTORISK AKTIVISM m. MATTIAS GARDELL 2001


WENDELA AFTONBLADET 2001

 

SVERIGES RADIO ULF ELFVING HÖTORGSHALLEN


GÖTEBORGS-POSTEN 2001


TV4 MORGON 2001 om PER SVENSSON:s bok


TIDSKRIFT FÖR HÄLSA 2000

 

SVT INGELA AGARDH 2000

 

K-WORLD PÅ RICHE 2000

 

SVENSK BOKHANDEL RABÉN & SJÖGREN 2000


ARBETAREN 1999


SVERIGES RADIO 1998


TV4 MORGON 1997 om två nya böcker: Ingemar Nordin vs Lisa Gålmark


 

 

 

 
© Lisa Gålmark 2006-2024